Elevage et vente de chevaux d'endurance Pur sang Arabe à Gémozac en Charente-Maritime 17

Borak - Femelle baie née en 2013

 

Murad Ghazy

      1996

Jahir Iricho (TN)              
Ciada
Murad Had'ra Medicq Allah              
Hamada

B'ouréah Marine

      1997

Ourki Ourour (TUN) 
Oureah
Bismilah Irmak (TUN)
Belle de jour

Elevage et vente de chevaux d'endurance Pur sang Arabe à Gémozac en Charente-Maritime 17